Huisstijl Architectuurpunt Zoetermeer

huisstijl_architectuurpuntzoetermeer_big
i.o.v. Studio Schotanus